MAJLIS DAERAH SIPITANG MAJLIS DAERAH SIPITANG SELECT * FROM perutusan WHERE website_id = 'WB-918888-2023' AND menu = 'Perkhidmatan' AND sub = 'Jadual Kutipan Sampah' and trash!='1' ORDER BY ai ASC

Jadual Kutipan Sampah Tong Roro

Jadual Kutipan Sampah Refuse Dump Truck-Bulkbin

Jadual Kutipan Sampah Refuse Dump Truck-Bulkbin